Bibliography

Full Bibliography

 

1.Scena – podium politycznej sławy?

Rocznik Nauk Politycznych 2004 (6), WSH Pułtusk 2004, s. 155 – 174

 

2.Kampania polityczna jako spektakl

[w:] Scena polityczna i media: miraże sukcesu, ryzyko autoprezentacji

Red. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, Warszawa 2004, s. 76 – 97

 

3.Szum na socjalistycznych szczytach

„Dziś”, 12/05, Nr 12 (183), Warszawa, grudzień 2005, s. 47 – 53

 

4.Kongres brytyjskiej Partii Pracy

„Dziś” 3/06, Nr 3 (186), Warszawa, marzec 2006, s. 114 – 121

 

5.Czas do namysłu czy gra na czas?

„Dziś” 8/06, 8 (191), Warszawa, sierpień 2006, s. 54 – 60

 

6.Social Europe: solidarity between generations wanted” współautorka (z Simone Burger i Petrula Nteledimou)

[w:] “Social Europe: Second contributions to the debate”, PES, Bruksela 2006, s. 67 – 71

 

7.Problemy europejskich socjalistów

„Dziś” 2/07, Nr 2(197), Warszawa, luty 2007, s. 63 – 67

 

8.Migracja, integracja, imaginacja…

Przeglad, Nr 32 (398), 12 sierpnia 2007; s.36

 

9.Godna praca, godne życie

“Dziś” 9/07, Nr 9 (204), Warszawa, wrzesień 2007, s. 38 – 43

 

10.Redakcja Publikacji Jubileuszowej ECOSY „ECOSY – 15 years – with the socialists for jobs, peace and freedom”

ECOSY, Bruksela, listopad 2007

 

11.Our quest towards an egalitarian (political world). 10 reasons to have quotas.

From Quota to parity. Social Democratic Women in Action. CEE Network for Gender Issues, Budapest / Ljubljana / Tallinn, 2008

 

12.Kryzys demokratyczny w Unii

„Dziś” 6/08 Nr 6 (213), Warszawa, czerwiec 2008, s. 62 – 68

 

13.Europa Socjalna – koncepcja socjaldemokratów., Zeszyty naukowe. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe., 2008, Msps. S. 22,

 

14.Studium oferty programowej konserwatystów, liberałów i socjalistów przygotowanej z myślą o kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego 2009 roku

Przegląd Europejski 1 (18) 2009 Zakład Instytucji Europejskich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 85 - 122

 

15.„Ludzie na pierwszym miejscu”. Analiza procesu tworzenia Manifestu Wyborczego Partii Europejskich Socjalistów na wybory 2009 roku

[w:] Studia Politologiczne „Rozumienia Polityki” vol. 14; red. Jan Błuszkowski i Jacek Zaleśny

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 248 – 267

(cytowana: B. Kosowska Gąstoł, Europejskie partie polityczne jako organizacje wielopoziomowe. Rozwój, struktury, funkcje., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ISBN: 978-83-233-3716-4)

 

16.Przedmiot i metodologia rozprawy doktorskiej Pt. „Współdziałanie partii socjalistycznych i socjaldemokratycznych w jednoczącej się Europie 1957 – 2007”

Przegląd Europejski 2 (19) 2009 Zakład Instytucji Europejskich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 77 – 81

 

17.Socjaldemokracja z zapałkami – historia wyborów europejskich.

Forum Klubowe, Nr 5 i 6 (47 i 48), Warszawa, wrzesień / listopad 2009, s. 6-12

 

18.„Next Left. Renewing Social Democracy. Contributions to a European-wide debate. Discussion Paper”

FEPS, Bruksela, grudzień 2009

 

19.Współ-Redakcja Next Left Book Series (wraz z E. Stetter i K. Duffek)

 

-Vol. 1: Next Left. Renewing Social Democracy. Contributions to a European-wide debate., FEPS / Renner Institut 2009, ISBN: 978-3-85464-031-8

-Vol. 2: Next Left – The Leaders’ Vision for Europe’s Future, FEPS/ Renner Institut 2010, ISBN: 978-3-85464-032-5

-Vol. 3: Next Left – Towards a New Strategy, FEPS / Renner Institut 2011, ISBN: 978-3-85464-033-2

-Vol. 4: Progressive Values for the 21st Century., FEPS / Renner Institut 2011, ISBN: 978-3-85464-034-9

-Vol. 5: Building New Progressive Communities., FEPS / Renner Institut / IGLP Harvard Law School 2012, ISBN: 978-3-85464-036-3

-Vol. 6: For a New Social Deal., FEPS – Renner Institut 2013, ISBN: 978-3-85464-038-7 oraz 978-83-7545-431-4

-Vol. 7: In the Name of Political Union – Europarties on the Rise., FEPS / Renner Institut 2013, ISBN 978-3-85464-039-4 oraz 978-83-7545-496-3

-Vol. 8: Framing a New Progressive Narrative., FEPS / Renner Institut/ Rafael Campalans / IGLP Harvard Law School 2013/2014, ISBN: 978-3-85464-040-0 oraz 978-83-7545-514-4

-Vol. 9: For a Connecting Progressive Agenda., FEPS / Renner Institut 2015, ISBN: 978-3-85464-041-7

 

20.Naprzód! Dziesięć reguł odbudowy polskiej lewicy politycznej.

Forum Klubowe, nr 1 i 2 (49 i 50) 2010, styczeń marzec 2010, str. 22 – 30.

 

21.Partia Europejskich Socjalistów 1957 – 2009. Geneza – organizacja – możliwości.

Wyd. Aspra, Warszawa 2010, 392 strony.

(cytowana: B. Kosowska Gąstoł, Europejskie partie polityczne jako organizacje wielopoziomowe. Rozwój, struktury, funkcje., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ISBN: 978-83-233-3716-4)

 

22.The Politics of Climate Change – A. Giddens. Recenzja

Stosunki Międzynarodowe / International Relations, nr. 1-2 (t. 41) 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, str. 294 – 297.

 

23.Wybory europejskie 2009 – jutrzenka czy zmierzch demokracji europejskiej?

Wrocławskie Studia Politologiczne, 11/2010, Uniwersytet Wrocławski, str. 138 – 147.

 

24.Emancypując Europejski „Demos”. Dwie dekady z historii unijnej socjaldemokracji.

Myśl Socjaldemokratyczna – kwartalnik teoretyczno-programowy., Warszawa, Centrum im. Aleksandra Małachowskiego, nr 1/2 ‘ 2011, str. 42 – 56.

 

25.Models of (s)electing a pan-European Leading Candidate.

FEPS Next Left Study, FEPS czerwiec 2010, www.feps-europe.eu/en/news/204_models-of-selecting-a-pan-european-leading-candidate

Cytowane także: http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament_election_2010 przypis 4

 

26.Trzy kryzysy, trzy wyzwania. Społeczny plan socjaldemokracji na XXI wiek.

Forum Klubowe, nr 5 i 6 (59 i 60) 2011, Warszawa 2011, str. 8 – 18.

 

27.New low for Polish Social Democracy., Policy Network Observatory, www.policy-network.net 19 October 2011

 

28.Równość, Emancypacja i Postęp, Społeczny plan socjaldemokracji na XXI wiek. Lipiec 2011, Forum Klubowe??

 

29.FEPS Study – A comparative analyses of core values of PES member parties and the ideological evolution within PES.

Progressive Values for the 21st century, FEPS Next Left Book Series vol. IV, FEPS 2011, str. 190 - 338.

 

30.The core values for the Next Social Deal.

Progressive Values for the 21st century, FEPS Next Left Book Series vol. IV, FEPS 2011, str. 50 – 67.

 

31.Fortschrittliche Werte für das 21. Jahrhundert.

Renner Institut NewsLetter, 1/2012, Wiedeń 2012.

 

32.Progressive europäische Werte für das 21. Jahrhundert

W wersji angielskiej i niemieckiej, Friedrich Ebert Stiftung, Berlin 2012, str. 38.

 

33.Progressive europäische Werte für das 21. Jahrhundert.

Neue Gesellschaft / Frakfurter Hefte, 6/2012, Fredrich Ebert Stiftung Bonn 2012, str. 29 – 31.

 

34.A New Social Contract for a Better Society.

Building New Communities. The Notes from the Transatlantic Dialogue of Dialogues., FEPS Next Left Book Series vol. V, FEPS/ Institute for Global Law and Policy Harvard Law School, 2012, str. 54 - 67.

 

 

35.Recenzja „Encyklopedii Lewicy” (oddane do K. Janika)

 

36.Recenzja T. Judt

 

37.Recenzja: Ricardo Lagos, „The Southern Tiger. Chile’s Fight for a Democratic and Prosperous Future”, Wyd. Palgrave Macmillan 2012, s. 256, UW Stosunki Międzynarodowe 2012?

 

38.Recenzja „After the Third Way. The Future of Social Democracy in Europe.”, Wyd. IB Tauris @ Policy Network. London 2012, s.288., Przegląd Europejski, 2(25) 2012, ISSN: 1641-2478, str. 178 – 183.

 

39.Współczesna egzegeza Europy. Analiza asortymentu kampanii politycznych europartii

na przykładzie Partii Europejskich Socjalistów w latach 2007 – 2012., w druku (E. Pietrzyk – Zieniewicz) 2013

 

 

40.Redakcja czasopisma naukowego FEPS „Queries” www.feps-europe.eu/en/news/cat11_publications-latest-queries

-„Next Left, Next Europe” (marzec 2010)

-„The Next Wave of Emancipation” (czerwiec 2010)

-„What comes before, what comes next” (listopad 2010)

-„The Next Global Deal” (luty 2011)

-„Next Left: Social Progress in the 21st century” (lipiec 2011)

-„Asia: What’s Next? An Indian Perspective” (listopad 2011)

-„The Next Women’s Move” (marzec 2012)

-„The Next Mission of Cosmpolitan Social Democracy” (lipiec 2012)

-„Democracy: Taking the Next Turn” (grudzień 2012/styczeń 2013)

 

 

41.Współredakcja The Shape of Things to Come. Labour’s New Thinking.

Fabian Society / FEPS, Londyn 2012, Przedmowa: John Denham.

 

42.Winning for Real – the Next Left taking a chance to shape Europe for the 21st century. 10 fundamental challenges., FEPS Next Left 2012.,

(Pamflet ukazał się także w wersji francuskojęzycznej: Gagner pour durer. Les 10 dilemmes à surmonter par la gauche pour bâtire l’Europe) oraz polskojęzycznej „Zaiste zwyciężyć. Szanse Lewicy w kształtowaniu Europy XXI wieku. 10 kluczowych wyzwań.”

 

46. A Europe of progress and prosperity - Social Democracy setting off towards 2014., [w:] Renewal – a journal of social democracy., www.renewal.org.uk , „Renewal – a journal of social democracy”, vol. 21, no. 2/3, 2013, ISBN 096-252X, str. 124 – 131.

 

47.What kind of democracy and for which Europe? 3 myths and 3 proposals, [w:] Queries – FEPS Scientific Magazine, „Democracy: Taking the Next Turn”, N. 3 (9) / 2012-2013.

 

48.Europe. Our Common Future. Celebrating 20 years of the Party of European Socialists., PES / FEPS, Brussels 2013, ISBN: 978-3-85464-037-0, stron 120

(cytowana: B. Kosowska Gąstoł, Europejskie partie polityczne jako organizacje wielopoziomowe. Rozwój, struktury, funkcje., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ISBN: 978-83-233-3716-4)

 

49.The Next Social Contract: A new Vision for European Society., [w:] For a New Social Deal, FEPS Next Left vol. 6, FEPS / Renner Institut 2013, ISBN 978-3-85464-038-7, str. 24 – 59.

 

50.Ideology, Politicisation and Identification. The role of Europarties in providing citizens with a democratic choice., [w:] „In the Name of Political Union – Europarties on the Rise”, FEPS Next Left vol. 7, FEPS / Renner Institut 2013, ISBN 978-3-85464-039-4, str. 22 – 39.

 

 

51.Recenzja “The Strange Non-Death of Neo-Liberalism”, C. Crouch, Wyd; Polity 2011, publikacja? (Przegląd Europejski 2013)

 

 

52.The Next Social Contract: Progressive politics after an era of plenty., współautorstwo artykulu z A. Gusenbauer’em, [w:] “Progressive Politica After the Crash. Governing from the Left”, I.B. Taurus / Policy Network, London 2013, ISBN 978 1 780 76 736 5, str. 229 – 238.

 

53.EUrozgrzewka socjaldemokracji., [w:] Socjqldemokraci, Kwartalnik – Gazeta Członków i Sympatyków Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ISSN 2299-6311, www.socjaldemokraci.org.pl, str. 15

 

54.Unleashing Competitive Spirit. The role of the Europarties in Politicizing Europe., [in:] Democratic Legitimacy and Political Leadership in the European Union. Towards the 2014 European Elections., with Foreword by Massimo D’Alema, by Italiani Europei ISBN: 978-88-89988-65-7, Rome/Santena 2012, str. 45 – 61.

 

55.Recenzja J.Stiglitz The Price of Inequality. How todqy’s divided society endangers our future.,Norton New York/London 2012, [w:] Wrocławskie Studia Politologczne, Nr 16 (2014), str. 255 – 260.

 

56.Foreword: Is 2014 really that special? Arguing for a strategy of credible prospects and partisan behavior. [in:] Queries – The European Progressive Magazine 1 (10) / Summer 2013, FEPS, str. 28 – 29.

 

57.Recenzja Mark Blyth, Austerity. The history of a dangerous idea., Oxford University Press 2013, [w: ] POLITEJA. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego., ISSN 1733-6716, Nr 26/2013, str. 691 – 698.

 

58.EU-rozgrzewka socjaldemokracji, [w:] Socjaldemokraci.pl, Gazeta członków i sympatyków Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ISSN 2299-6311, Nr 2, str. 15

 

59.Europejska Umowa Społeczna., [w:] Socjaldemokraci.pl, Gazeta członków i sympatyków Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ISSN 2299-6311, Nr 3, str. 7

 

60.Europejski triatlon wyborczy. [w:] Socjaldemokraci.pl, Gazeta członków i sympatyków Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ISSN 2299-6311, Nr 4, str. 13

 

61.Renaissance for Europe – 10 Provoking Thoughts., [w:] Renaissance for Europe – A Common Progressive Vision, FEPS / Italiani Europei / FES / FJJ, Brussels / Rome / Berlin / Paris, str. 7-19

 

62.Standing Tall: Reconnecting with the Social Question of the Contemporary Times., [in:] Framing a New Progressive Narrative., E. Stetter, K. Duffek & A.Skrzypek (eds.), FEPS Next Left Book Series vol. 8, FEPS / Renner Institut / IGLP HLS / RCF, Brussels / Vienna / Cambridge / Barcelona 2013, 978-3-85464-039-4, pp. 48 – 70.

 

63.Is 2014 really that special? Arguing for a strategy of credible prospects and partisan behaviour., [w:] Queries – The European Progressive Magazine, Summer 2013 – Issue 1, FEPS, Brussels 2013, str. 28 - 29.

 

64.Polityzacja Europy w kontekście opracowywania manifestów i wybierania wiodących kandydatów przez europartie., [w:] Europejska scena partyja i jej aktorzy., A. Pacześniak i R. Wiszniowski (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014, ISBN: 978-83-7780-916-7, str. 175 – 198.

 

65.Tworząc historię – europejska socjaldemokracja w poszukiwaniu misji na miarę XXI wieku., [w:] Między historią polityczną a historią społeczną. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Skrzypkowi w siedemdziesięciolecie urodzin., J. Gołota (red.), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW / Wydział Humanistyczny UWM / Akademia Humanistyczna im. Prof. Aleksandra Gieysztora / Ostrołęckie Towarszystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Pułtusk – Olsztyn – Ostrołęka – Warszawa 2014, ISBN 978-83-62775-18-7, str. 394 – 429.

 

66.Europejska risposta na miarę naszych czasów. Dwie tezy o rozpoczynającej się kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego., [w:] Socjaldemokraci.pl, Gazeta członków i sympatyków Sojuszu Lewicy Demokratycznej 2014, ISSN 2299-6311, Nr 6, str. 12.

 

67.Who has abandoned whom?, [w:] Back to Earth. Reconnecting people and politics., E. Wallis i A. Skrzypek-Claassens (red.), FEPS / Fabian Society book., London 2014, ISBN 978-0-7163-4122-2, str. 63 – 68.

 

68.Politicising Europe: Political Leadership and Courage of Europarties?, [w:] More Europe Vs. No Europe: Europarties and Euroscepticis; in the 2014 European Elections., H. Giusto i V. Cavaliere (red.), FEPS / Italiani Europei, Rome 2014, ISBN 978-88-89988-69-5, str. 25 – 72

(w tym samym tomie polemika do tegoż artykułu: D. J. Bailey, On Political Will in the Era of Austerity, str. 73 – 79.

 

69.TTIP. From Wavering to Standing Tall. 10 steps forward for the progressive family., FEPS, listopad 2014, str. 14, http://www.feps-europe.eu/assets/98e99a13-256a-4fe4-8a9f-55d4f1a09d6f/feps-ttip-10pointspdf.pdf

(cytowane: C. Crouch, Democracy at TTIP’ing point. Seizing a slim chance to reassert democratic sovereignty in Europe., [w:] Juncture. IPPR / Wiley Blackwell, vol. 21(3), Winter 2014, ISSN: 2050-5868, str. 176 – 181)

 

70.Half the Sky, Half the Earth, Half the Power. Celebrating 20 years of PES Women., współautorstwo z Z. Gurmai, PES 2014/2015, Published in Hungary, ISSN: 2030 – 5052, str. 350.

 

71.Consensus, coalition, competition – possibilities for transformation for the European Partisan System., [w:] For A Connecting Progressive Agenda, E. Stetter, K. Duffek & A. Skrzypek (red.), FEPS Next Left Books Series vol. 9, FEPS / Renner Institut 2015, Wyd. Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR, ISBN (Austria) 978-3-85464-041-7, str. 456 - 482.

 

72.Way forward for European Welfare Society., [w:] For A Connecting Progressive Agenda, E. Stetter, K. Duffek & A. Skrzypek (red.), FEPS Next Left Books Series vol. 9, FEPS / Renner Institut 2015, Wyd. Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR, ISBN (Austria) 978-3-85464-041-7, str. 178 – 213.

 

73.Te wybory miały zmienić Unię. Skończyło się jak zawsze., Krytyka Polityczna – Dziennik Opinii, http://www.krytykapolityczna.pl/en/artykuly/wybory--europy/20141028/eurosceptycy-nie-wzieli-sie-znikad opublikowane 28.10.2014

 

74.TTIP – zaklęcie czy przekleństwo? Jaką stretegię powinna wybrać europejska socjaldemokracja?, Krytyka Polityczna – Dziennik Opinii, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/unijna-agenda/20150120/skrzypek-ttip-zaklecie-czy-przeklenstwo, opublikowane 20.01.2015

 

75.Why we need a new vision for welfare society?, współautorstwo z A. Gusenbauer, do publikacji po sympozjum w Oxfordzie w 2014, razem z Policy Network, I. B. Tauris 2015 (w druku).

 

76.To change or be changed... The evolution of the welfare agendas of the progressive parties in Europe and the perspectives for an ideological shift in the future. (vol. 10 Next Left, w druku)

 

77.New Class Struggle or Political Congeniality Contest? Assessing the societal appeal of the European social democracy., publikacja post-Chile 2014

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED